Chciałbyś zabezpieczyć obiekt przed szkodnikami?

Musimy pamiętać, że zabezpieczenie budynku przed szkodnikami jest bardzo ważne. Szkodniki mogą wyrządzić bardzo dużo szkód, które mogą przynieść nam duże straty w produkcji i nie tylko.Dlatego zastanówmy się nad tym aby wprowadzić do swojej firmy monitoring obiektu przed szkodnikami.

Monitoring powinien być prowadzony w sposób systematyczny i ciągły bez względu na wynik. Brak obecności szkodników nie może być powodem do zaprzestania działań. Monitoring musi poprzedzać i wyznaczać dalsze działania, w tym także dokładną dezynsekcję i deratyzację. Od Zespołu HACCP i współpracującej z nim firmy DDD wymaga się podjęcia skutecznych działań prewencyjnych i następnie działań korygujących określonych przez GMP/GHP oraz przyjęty program zwalczania szkodników.

Możemy wyodrębnić 3 strefy zabezpieczeń przed szkodnikami:

-wewnątrz budynku

-na zewnątrz budynku przy ścianie

-na zewnątrz budynku przy ogrodzeniu ( w miastach często pomija się tą strefę z powodu częstych kradzieży lub dewastacji osób postronnych)

System monitoringu

-Rozmowa instruktażowa o wdrożeniu ,,programu ochrony i zwalczaniu szkodników” wspólnie z koordynatorem, który będzie w ciągłym kontakcie z firmą DDD

-Niezwłoczne informowanie przez pracowników koordynatora o zauważeniu szkodników oraz oznak ich występowania a także zniszczeniu lub kradzieży urządzeń przeznaczonych do prowadzenia monitoringu i interwencji zwalczania szkodników. Zdarzenie takie powinno być odnotowane przez koordynatora w specjalnym notatniku, co usprawni podejmowanie wszelkich działań prowadzonych przez firmę DDD

-Przegląd wizualny oraz kontrola urządzeń do monitorowania takich jak karmniki deratyzacyjne, pułapki na gryzonie oraz detektory na owady biegające i latające, przeprowadzona będzie przez pracowników firmy DDD w czasie roboczych wizyt. Jeżeli podczas powadzenia profilaktyki monitoringu aktywności szkodników wyniki odczytów będą wskazywać, iż istnieje ryzyko zagrożenia wtedy firma DDD stanowczo zwiększy częstotliwość wizyt, aby nie dopuścić do zaniechania wyżej wymienionego programu.

Do przeprowadzania pomiaru aktywności szkodników w obiekcie i obrębie firmy będą prowadzone w regularnych odstępach za pomocą urządzeń :

-Karmników deratyzacyjnych

-Chwytaczy gryzoni

-Lepowych pułapek z atraktantami pokarmowymi na owady biegające

-Lamp UV

Jak powinien być przeprowdzony monitoring przed szkodnikami w obiekcie?

0 thoughts on “Jak powinien być przeprowdzony monitoring przed szkodnikami w obiekcie?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *